قرمز سبز آبي خاکستري
ذره اي از تكبّر به درون دل كسي راه نيافت، مگر آنكه به همان اندازه از خردش كم شد؛ اندك باشد يا بسيار . [امام باقر عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت